Maxwelli võrrandid

19. sajandi teise pooleni teostatud elektromagnetismi uuringud ei kasutanud välja mõistet. Välja idee tõid sisse Michael Faraday  (1791-1867) ja James Clerk Maxwell (1831-1879).

Alles pärast seda, kui Maxwell näitas, et kõiki elektrilisi ja magnetilisi nähtusi saab kirjeldada kokku vaid nelja põhivõrrandiga, muutus elektri ja magnetismi kirjeldamine elektromagnetvälja mõiste abiga üldtunnustatuks. Neid nelja põhivõrrandit nimetatakse tänapäeval Maxwelli võrranditeks ja nad on niisama fundamentaalsed nagu Newtoni seadused. Need võrrandid on klassikalise elektrodünaamika ja optika alus ning neil põhineb lõppkokkuvõttes raadio- ja elektrotehnika ning suuremalt jaolt ka kogu moodne kommunikatsioonitehnoloogia.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale