Klemm

Klemmideks nimetatakse elektriseadmete neid osi, mille külge ühendatakse juhtmed. Igal elektriseadmel on juhtmete ühendamiseks vähemalt kaks klemmi.

Lihtne vooluring. Klemm.

Lihtne vooluring.

Ülaltoodud joonisel on kujutatud lihtne vooluring, mis sisaldab vooluallikat, elektripirni ja lülitit. Vooluallika plussklemmi kujutab pikem kriips, miinusklemmi lühem kriips. Kokkuleppeliselt loetakse voolu suunaks suund plussklemmilt läbi vooluahela miinusklemmile. Laengukandjate tegelik liikumissuund on tavaliselt vastupidine, sest enamasti on laengukandjaiks negatiivse laenguga elektronid.

INGLISKEELSED TERMINID
klemmid – terminals

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale