Ionisatsioon

Ionisatsioon on protsess, mille käigus aatom või molekul omandab negatiivse või positiivse laengu selliselt, et liidab endaga mõned elektronid või kaotab nad. See võib juhtuda põrgetel teiste osakestega või näiteks valguse mõjul. Kui ioonid tekivad kiire elektroni põrkumisel aatomiga, nimetatakse protsessi põrkeionisatsiooniks. Kiireid elektrone on võimalik tekitada, kui lasta elektronidel kiireneda suure potentsiaalide vahega elektriväljas.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale