Kihiline elektronkate

Elektronide paiknemist aatomis kirjeldatakse kihilise elektronkatte mudeli abil. Viimase kohaselt on elektronide paiknemine määratud nelja kvantarvu (peakvantarv n, orbitaalkvantarv l, magnetkvantarv m, spinnkvantarv s)  poolt, mis võivad omada ainult teatavaid kindlaid väärtusi. Kvantarvud ei kirjelda elektroni täpset asukohta, kuid nad määravad, millises ruumipiirkonnas on tõenäoline elektroni leida. Tõrjutusprintsiibi kohaselt  ei saa ühes aatomis paikneva kahe erineva elektroni puhul kummagi elektroni kõik neli kvantarvu omavahel ühtida. Viimane tähendab  piltlikult väljendudes, et kaks erinevat elektroni ei saa paikneda ühes ruumipunktis.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale