Keemiliste elementide perioodilisuse süsteem

Mõistmaks erinevate aatomite sarnaseid omadusi on loodud keemiliste elementide perioodilisuse süsteem, kus aatomid on paigutatud teatava seaduspära järgi perioodilisustabelisse. Perioodilisustabel koosneb 7-st reast ehk perioodist ning 18-st veerust ehk rühmast.  Aatomid on selles süsteemis järjestatud tuumalaengu kasvu järgi. Tabel algab kõige väiksema tuumalaenguga elementidega, mis on ühtlasi ka kergemad elemendid. Suurema järjenumbriga aatomite tuumalaeng on suurem ning nad on seetõttu raskemad.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale