Lainete superpositsioon

Kui keskkonnas levivad samaaegselt kaks või enam lainet, siis superpositsiooniprintsiibi kohaselt liituvad need lained algebraliselt, s.t. vastavalt algebra reeglitele, arvestades liidetavate suuruste märke. Näiteks kahe laine korral, mille hälbed punktis A on F subscript 1 left parenthesis A right parenthesis ja F subscript 2 left parenthesis A right parenthesis, on summaarne hälve Lainete superpositsioon.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale