Ekvivalentsusprintsiip

Üldrelatiivsusteooria Einsteini ekviva­lent­susprintsiip väidab, et aegruumis ei saa lokaalselt (“kohalike meetoditega”) eristada, kas keha osaleb gravitatsioonilises vastastikmõjus või paikneb mitteinertsiaalses taustsüsteemis. Gravitatsioon ja inerts on vaatleja jaoks samaväär­sed ehk ekvi­valentsed.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale