Seoseenergia ja eriseoseenergia

Seoseenergiaks E subscript s nimetatakse energiat, mis tuleb tuumale anda selleks, et ta täielikult lõhkuda üksikuteks nukleonideks. Enamasti mõõdetakse seoseenergiat megaelektronvoltides (MeV).

seoseenergia

Et tuuma lõhkuda, tuleb talle anda seoseenergiaga võrdne energia.

Seoseenergia näitab mitte üksi tuuma lõhkumiseks vajalikku energiat, vaid ka energiat, mis eraldub tuuma moodustumisel üksikutest osakestest. Näiteks 4 g heeliumi (He) moodustumisel vabaneb umbes niisama suur energia kui 5 vagunitäie kivisöe põlemisel.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale