Termodünaamika mõiste

Termodünaamika kirjeldab soojusnähtusi ja ainete soojuslikke omadusi ilma aine siseehitusse süüvimata, kasutades suurusi, mis on kas otseselt mõõdetavad (nagu rõhk p  ja ruumala V) või nende kaudu arvutatavad (nagu töö A, mida gaas teeb paisudes).

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale