Ruumpaisumistegur

Ruumpaisumistegur  beeta on suurus, mis näitab, kui suure osa võrra oma algruumalast muutub keha ruumala, juhul kui temperatuur kasvab 1 K võrra.

ruumipaisumistegur

Soojuspaisumisel suurenevad nii keha mõõtmed kui ruumala.

Kolmemõõtmelise keha paisumist võib vaadelda kui keha mõõtmete suurenemist kolmes suunas. See tähendab keha ruumala muutumist, mida saab arvutada järgmiselt:

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale