EMVL00. Kasulikud valemid

Võnkeringi omavõnkeperiood. Poolist (“induktiivsusest”) ja kondensaatorist (“mahtuvusest”) koosneva võnkeringi omavõnkeperiood

T equals 2 pi square root of L C end root comma

kus  L on võnkeringi induktiivsus ja  C  on selle mahtuvus.

Elektromagnetvõnkumise sagedus. Elektromagnetvõnkumise sagedus võnkeringis on perioodi, induktiivsuse ja mahtuvusega seotud järgmiselt:

f equals 1 over T equals fraction numerator 1 over denominator 2 pi square root of L C end root end fraction.

Elektromagnetvõnkumise ringsagedus. Elektromagnetvõnkumise ringsagedus on võngete arv  2 pi  sekundis. Teiste sõnadega,

omega equals 2 pi f equals fraction numerator 1 over denominator square root of L C end root end fraction.

Seos elektromagnetlaine lainepikkuse ja sageduse vahel. Vaakumis on elektromagnetlaine lainepikkus ja laine sagedus seotud valemiga

lambda f equals c comma

kus  lambda on lainepikkus, f on sagedus ja  c  on valguse kiirus vaakumis.

Kui elektromagnetlaine levib mitte vaakumis, vaid ainelises keskkonnas, siis

lambda f equals v comma

kus  v on laine levimise kiirus keskonnas.

Seejuures

v equals c over n comma

kus n on antud keskkonna absoluutne murdumisnäitaja, mis sõltub keskkonna elektrilistest ja magnetilistest omadustest.