VV02. Läbilöögipinge

Ülesanne. Kas kondensaatorit, mille läbilöögipinge on  300 space V comma võib ühendada  230 minusvoldise pingega vahelduvvooluvõrku?

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale