EMI05. Induktsiooni emj II

Ülesanne. Juhtmekontuur pindalaga 16 space c m squared paiknes magnetväljas nii, et selle tasand on väljajoontega risti. Välja magnetinduktsioon suurenes ühtlaselt  0 comma 02 space s jooksul nullist kuni  0 comma 16 space T. Kui suur elektromotoorjõud indutseeriti raamis?

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale