PT8. Veetilga potentsiaal

Ülesanne. Kerakujuline veetilk moodustub tuhandest kerakujulisest piisast raadiusega 200 space mu m. Iga piisk kannab 10 to the power of 4 elektroni laengut. Kui suur on veetilga potentsiaal?

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale