LL05. Prooton elektriväljas

Ülesanne. Kui palju suurenes elektriväljas liikuva prootoni kineetiline energia, kui ta läbis vahemaa, mille alg- ja lõpp-punkti potentsiaalide vahe (ehk pinge) oli 10 space k V? Millise kiiruse saavutas prooton, kui ta algkiirus oli null?

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale