EK1. Plaatkondensaatori mahtuvus

Ülesanne. Soovitakse valmistada plaatkondensaatorit mahtuvusega 1 space n F, mille plaatidevaheline kaugus oleks 2 space m m ja dielektrikuks vilgukivi. Kui suur oleks sellise kondensaatori plaadi pindala? Vilgukivi dielektriline läbitavus on ligikaudu 6.


Lahendus. Paneme kirja andmed ja teeme ka joonise.

Antud:
C equals 1 space n F space equals 19 to the power of negative 9 end exponent space F d equals 2 space m m equals 2 times 10 to the power of negative 3 end exponent space m epsilon equals 6 epsilon subscript 0 equals 8 comma 9 times 10 to the power of negative 12 end exponent space F over m minus negative negative negative negative negative negative negative negative negative negative negative S equals ?

elektrostaatika147

Plaatkondensaatori mahtuvust kirjeldab valem

C equals fraction numerator epsilon epsilon subscript 0 S over denominator d end fraction.

Kuna tarvis on arvutada, milline peaks etteantud mahtuvuse korral olema plaadi pindala, siis avaldame siit valemist S:

S equals fraction numerator C d over denominator epsilon epsilon subscript 0 end fraction.

Arvutamine annab plaadi pindalaks

S equals open parentheses fraction numerator 10 to the power of negative 9 end exponent times 2 times 10 to the power of negative 3 end exponent over denominator 6 times 8 comma 9 times 10 to the power of negative 12 end exponent end fraction close parentheses space m squared equals 0 comma 04 space m squared equals 400 space c m squared.

VASTUS: Mahtuvuse 1 space n F saamiseks peab plaadi pindala olema 400 space c m squared.