EK0. Kasulikud valemid

Elektrimahtuvuse põhivalem. Kahe keha süsteemi elektrimahtuvus on

C equals q over U comma

kus q on ühelt kehalt teisele viidud laengu suurus ja U on kehadevaheline pinge. Mahtuvus iseloomustab süsteemi võimet salvestada elektrilaenguid. Nii nagu ühekõrguste anumate puhul mahub laiemasse anumasse rohkem vedelikku, kitsamasse aga vähem, nii “mahub” ka kehade elektrilisel laadimisel neisse sama pinge korral rohkem või vähem laengut.

Plaatkondensaatori mahtuvus. Plaatkondensaatori mahtuvus on määratud valemiga

C equals fraction numerator epsilon epsilon subscript 0 S end subscript over denominator d end fraction comma

kus S on plaadi pindala, d on plaatidevaheline kaugus ja epsilon on plaatide vahet täitva mittejuhtiva aine dielektriline läbitavus. Suurus epsilon subscript 0 on elektrikonstant.

Kondensaatorite rööpühendus. Kondensaatorite rööpühendusel üksikute kondensaatorite mahtuvused liituvad:

C equals C subscript 1 plus C subscript 2 plus... plus C subscript N. end subscript

Kondensaatorite jadaühendus. Kondensaatorite jadaühendusel liituvad üksikute kondensaatorite mahtuvuste pöördväärtused:

1 over C equals 1 over C subscript 1 plus 1 over C subscript 2 plus... plus 1 over C subscript N.

Elektrivälja energia kondensaatori katete vahel. Kondensaatori katete vahel oleva elektrivälja energia

W equals fraction numerator C U squared over denominator 2 end fraction comma

kus C on kondensaatori mahtuvus ja U on katetevaheline pinge.