EV07. Elektriväli plaatide vahel

Ülesanne. Kahe ühesuguse erinimeliselt laetud paralleelse tasase metallplaadi laeng on 50 n C. Kui suur on plaatidevahelise elektrivälja tugevus, kui plaadi pindala on 600 c m squared?

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale