EV02. Jõud ja väljatugevus. Kommentaar ülesandele

SI-süsteemis on elektrivälja tugevuse ühikuna kasutusel peamiselt volt meetri kohta,

1 space V over m.

Elektrivälja tugevuse definitsioonivalem E equals F over q annab küll ühikuks njuuton kuloni kohta,

1 space N over C comma

kuid seda kasutatakse eeskätt koolikursuse algosas, kui potentsiaali ja pinge ühik volt pole veel sisse toodud. Ühik volt meetri kohta järeldub elektrivälja tugevuse seosest pingega (potentsiaalide vahega) homogeenses (=ühtlases) elektriväljas:

E equals U over d.

Põhjuseks, miks SI-süsteemis on põhiühikuks just volt meetri kohta, on praktiline otstarbekus. SI-süsteem eelistab põhiühikutena just praktikas oluliste suuruste ühikuid, ning elektri vallas on selliseks põhiühikuks voolutugevuse ühik amper (1 space A). Laenguühik 1 space C equals 1 space A times s on aga tuletatud ühik. Teine oluline praktikas kasutatav ühik on pinge (potentsiaali) ühik volt (1 space V). Siit tulebki väljatugevuse ühik volt meetri kohta.