Loschmidti arv

Loschmidti arvuks ehk Loschmidti konstandiks nimetatakse molekulide arvu ühes kuupmeetris ideaalses gaasis normaaltingimustel (temperatuur 273.15 K ehk 0°C ja rõhk 1 atmosfäär). See on ligikaudu 2,69 · 1025 molekuli/m3. Loschmidti arvu tähistatakse tavaliselt N subscript L või ka n subscript 0. end subscript

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale