Vektori korrutamine skalaariga

Vektori v with rightwards arrow on top korrutamisel skalaariga a saame tulemuseks uue vektori, mille pikkus (ehk moodul ehk arvväärtus) on a korda erinev vektori v with rightwards arrow on top moodulist. Näiteks kui korrutada vektor arvuga 2, suureneb vektori pikkus kaks korda. Vektori suund säilib, juhul kui a on positiivne. Kui aga a on negatiivne, siis on uue vektori suund esialgse vektoriga vastupidine.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale