Vektor

Vektor on matemaatiline suurus, mida iseloomustab niihästi arvväärtus kui ka suund. Joonisel kujutatakse vektoreid nooltega.

vektor

Punktist A punkti B suunatud vektor.

Paljude füüsikaliste suuruste kirjeldamiseks ei piisa ainult arvudest. Temperatuur, rõhk, energia, mass ei ole “suunatud” mingisse kindlasse ruumiosasse, nende määramiseks piisab tõepoolest ainult vastavast arvust. Kui öelda, et temperatuur on 20° Celsiuse järgi, siis sellest piisab. Ent kui osake liigub näiteks piki sirgjoont ja me ütleme, et tema kiirus on 10 m/s, siis pole me öelnud, kummas sirge suunas ta liigub. Suunda saabki kujutada noolekesega ja seda peab arvesse võtma ka arvutustes.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale