Punktmass

Punktmass on idealisatsioon ehk mudel, mille puhul keha mõõtmeid ei arvestata. Keha kujutletakse punktikujulisena, selle mass loetakse võrdseks uuritava (tegeliku) keha massiga, aga ruumala võrdsustatakse nulliga.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale