Mehaanika uurimisvaldkonnad

Mehaanika jaotatakse üldjoontes kolmeks haruks.

Staatika uurib kehade paigalpüsimist ehk täpsemalt kehadele mõjuvate jõudude tasakaalu.

Kui tahame teada, millistest materjalidest ja kuidas ehitada elamuid või sildu, nii et need püsima jääks, on eriti olulised just staatikaalased teadmised.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale