Liikumine

Liikumine on püsiv keha asukoha muutumine ruumis ja ajas.

Selleks, et keha asukohast ja sellest muutumisest saaks rääkida, ei piisa kunagi ainult kehast endast. Peavad ka olema mingid teised kehad, mille suhtes me keha asukohta määrame. Neid nimetatakse taustkehadeks või ka taustsüsteemiks. 

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale