Taustkeha

Taustkehaks nimetatakse keha, mille suhtes mingi teise keha liikumist vaadeldakse.

Keha liikumisest saab kõnelda üksnes mingite teiste kehade taustal. Sageli juhtub, et see taust on enesestmõistetav, nii et seda ei mainita ega isegi tajuta. Väga paljudes olukordades on vaikimisi valitud taustkehaks Maa. Tehes katseid laboris, vaadeldes inimeste kõndimist või autode liikumist, tehakse seda ikka just Maa suhtes. Kuid uurimislaeva laboris töötav teadlane võib iseenesestmõistetavaks taustkehaks pidada liikuvat laeva. Astronoomid eelistavad taevakehade liikumist tihti kirjeldada Päikese või teiste tähtede suhtes.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale