Koherentsus

Laineid nimetatakse koherentseteks, kui nende sagedused on ühesugused ning neist tingitud võnkumiste faaside vahe on ruumis ja ajas muutumatu. See on mitme laine kooskõlastatud, ühes rütmis kulgemine.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale