Impulsimoment

Keha impulsimoment (tähis L) on võrdne pöörleva keha inertsimomendi I  ja nurkkiiruse omegakorrutisega: L equals I omega.

Punktmassi impulsimomendi saab avaldada ka impulsi p ja tiirlemisraadiuse r korrutisena:

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale