Impulss

Keha impulss ehk liikumishulk on keha massi ja kiirusvektori korrutis: p with rightwards arrow on top equals m v with rightwards arrow on top.
Impulsi tähis on p with rightwards arrow on top ja mõõtühik 1 kg . m/s.

Keha impulss. Auto näide.

Keha impulss sõltub selle massist ja kiirusest.

Impulss on mõneti sarnane keha kineetilise energiaga, mille avaldis on E subscript k equals fraction numerator m v squared over denominator 2 end fraction.  Ka kineetiline energia on seda suurem, mida suurem on keha mass ja kiiruse arvväärtus. Massiivsemas ja kiiremas kehas on liikumist niiöelda “rohkem”. Erinevalt keha kineetilisest energiast on impulss aga vektorsuurus. Impulsi suund ühtib kiirusvektori suunaga. Energia suunast rääkimisel puudub mõte.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale