Konservatiivne ja mittekonservatiivne jõud

Kui jõu poolt keha liigutamisel tehtud töö ei sõltu keha trajektoori kujust, vaid ainult keha alg- ja lõppasukohast, siis nimetatakse jõudu konservatiivseks.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale