Impulsi jäävuse seadus

Suletud süsteemi koguimpulss on jääv. Ükskõik millised seesmised vastastikmõjud süsteemis ka aset leiaksid ja kuidas iganes ka muutuksid üksikute osade või osakeste kiirused ja impulsid, süsteemi kui terviku koguimpulss jääb alati ühesuguseks.

Kui süsteemis on vaid 2 keha, võime seaduse sümbolkujul üles kirjutada nii:

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale