Kreeka tähestik

Täht Nimi Nimi inglise
keeles
Suur Väike
A  alpha alfa alpha
B  beta beeta beta
capital gamma  gamma gamma gamma
capital delta  delta delta delta
E  epsilon epsilon epsilon
Z  zeta dzeeta zeta
H eta eeta eta
capital theta theta või ϑ teeta theta
I  iota ioota iota
K  kappa kappa kappa
capital lambda  lambda lambda lambda
M  mu müü mu
N  nu nüü nu
capital xi xi ksii xi
O  omicron omikron omicron
capital pi  pi pii pi
P rho roo rho
capital sigma  sigma või final sigma sigma sigma
T  tau tau tau
Y upsilon üpsilon upsilon
capital phi  phi fii phi
X  chi hii chi
capital psi psi psii psi
capital omega  omega oomega omega