Heli kiirus erinevates ainetes

Aine nimetus Aine nimetus inglise keeles Kiirus (m cross times s to the power of negative 1 end exponent)
Graniit  Granite 3900
Klaas  Glass  5000
Kummi Vulcanized rubber  50
Plii/seatina  Lead  1300
Puit  Timber/lumber  4000
Süsihappegaas (0 °C juures)  Carbon dioxide  258
Teras  Steel  5100
Vesi  Water  1500
Vesinik (0 °C juures)  Hydrogen  1286
Õhk (0 °C juures) Air  332