Gaaside tihedused

0 to the power of o C ja 760 mmHg
 Aine nimetus
Aine nimetus
inglise keeles
Tihedus rho, kg/m3
 Hapnik Oxygen 1,47
 Heelium  Helium 0,179
 Kloor Chlorine 3,22
 Lämmastik  Nitrogen 1,25
 Propaan  Propane 2,00
 Süsihappegaas  Carbon dioxide 1,98
 Veeaur (100 kraadi) Water vapor 0,588
 Vesinik  Hydrogen 0,0889
 Õhk  Air 1,29