Tahkestumine

Tahkestumine ehk tahkumine ehk kristalliseerumine on aine siirdumine tahkesse olekuse.

Igal puhtal ainel on talle omane tahkumistemperatuur, mis on võrdne aine sulamistemperatuuriga. Tahkumisprotsessis annab aine ümbrusele soojust ära.

Jäätumisel moodustunud veekristallid annavad aimu molekulide korrapärasest asetusest.

Vedeliku tahkumisel muutub molekulide paigutus senisest märksa korrapärasemaks ja nende liikumisvabadus väheneb. Tekib kristallvõre, kus  osakesed on üksteisele lähemal kui vedelikus.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale