Aine faas. Faasisiirded

Aine faas on mõiste, mis kirjeldab aine olekute (gaasiline, vedel, tahke) seesmisi, ühe oleku piiresse jäävaid ülesehituse viise ning ka erinevaid olekuid. Nii näiteks on vesi, veeaur ja jää ühe ja sama aine H2O erinevad faasid; kuid ka mitu oluliselt erinevat tüüpi jääd on (jää) eri faasid. Väga ilmekas näide aine erinevatest faasidest samas olekus on tahke süsiniku (C) esinemine pehme grafiidina ning ülikõva klaasi lõikava teemandina.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale