Relativistlik kiiruste liitmisseadus

Newtoni mehaanikas kehtib järgmine kiiruste liitmise seadus. Kui keha liigub ühes taustsüsteemis T subscript 1kiirusega v subscript 1, taustsüsteem ise aga lii­gub teise taustsüsteemi T subscript 2 suhtes kiirusega v subscript 2 , siis keha kiirus u  taustsüsteemi T subscript 2 suhtes aval­dub vale­miga

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale