Ekvipotentsiaalpind

Ekvipotent­siaal­pind on väljas üht ja sama potentsiaali omavate punk­tide hulk. Need pinnad sarnanevad mõnevõrra samakõrgusjoontega kaartidel, kus ühesugusel kõrgusel asuvad punktid on omavahel ühendatud joonega. Ekvipotentsiaalpindadest võib rääkida nii elektrivälja, magnetvälja kui ka gravitatsioonivälja puhul.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale