Ülijuhtivus

Ülijuhtivus on mõningate ainete selline olek, kus nende eritakistus on praktiliselt null.

Eritakistuse võrdumine nulliga tähendab, et ülijuhtiv aine ei takista vabade laengukandjate suunatud liikumist. Laeng voolab läbi ülijuhi, ilma et toimuks laetud osakeste kineetilise energia muundumist soojusenergiaks.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale