Takistuse sõltuvus temperatuurist

Elektrijuhi takistus sõltub temperatuurist. Takistuse temperatuuritegur alpha kirjeldab seda, kuidas antud aine eri­takistus muutub, kui temperatuur tõuseb ühe kraadi võrra. Täpsemalt, temperatuuritegur alpha on eritakistuse suhteline muu­t  0 degree C  juures tempera­tuuri tõusmisel ühe kraadi võrra:

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale