Elektronvolt

Elektronvolt on energiaühik, mida on mugav kasutada mikroosakeste, näiteks aatomite ja nende osade energia mõõtmisel.

Üks elektronvolt (1 eV) on töö, mida teeb elektriväli ühe elementaarlaengu e (näiteks elekt­roni või prootoni) viimisel punktist A punkti B, kui A ja B potentsiaalide vahe (pinge) on üks volt (1 V). Teiste sõnadega, kui osake laenguga e läbib elektriväljas potentsiaalide vahe 1 V, kasvab selle energia just ühe elektronvoldi võrra.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale