Heli valjus

Eri inimestel tekitavad kuuldavad helid mõnevõrra erinevaid kuulmisaistinguid. Üks ja seesama heli võib ühele inimesele tunduda vaiksena, teisele aga valjuna. Mingil määral saab siiski heli valjust ka arvudega iseloomustada. Seda mõõtvaks füüsikaliseks suuruseks on heli intensiivsus ehk heli tugevus.  Heli intensiivsus I on energiahulk, mida helilained kannavad ajaühikus läbi helilaine levikusuunaga risti oleva ühikpinna. Lühidalt: see on helienergia ühikpinna kohta.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale