Heli kiirus

Tavaliselt on inimese kuulmisaistingud põhjustatud õhus levivatest helilainetest ning seepärast mõeldakse heli kiiruse all vaikimisi sageli just õhus levimise kiirust. Muidu sõltub heli kiirus keskkonnast: tahketes ainetes on see suurem kui gaasides. Ka temperatuur mõjutab helilainete levikut. Sooja õhuga levivad nad kiiremini. Null kraadi juures on see 332 m/s.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale