p-pooljuhid

p-pooljuhiks nimetatakse sellist pooljuhti, kus enamik laengukandjaid on positiivse laenguga. Sümbol p märgibki positiivset. p-tüüpi pooljuhid sisaldavad aktseptorlisandeid ehk aktseptoreid. Need on sellised võõraatomid, mis haaravad elektrone naaberaatomitest, tekitades sinna tühje kohti ehk “auke”. Augu all mõistetakse ühe võimaliku elektroni puudumist keemilisest sidemest. Aukude arv on p-pooljuhis suurem kui elektronide arv ning valdavaks juhtivusmehhanismiks on just aukjuhtivus. Enamus-laengukandjateks on augud. Elektronjuhtivuse osakaal on väiksem.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale