n-pooljuhid

n-pooljuhiks nimetatakse sellist pooljuhti, kus enamik laengukandjaid on negatiivse laenguga. Sümbol n märgibki negatiivset.

ntüüpi pooljuhid sisaldavad doonorlisandeid ehk doonoreid. Need on sellised võõraatomid, mis loovutavad meelsasti elektrone, suurendades sellega juhtivuselektronide arvu. Elektronide arv on n-pooljuhis suurem kui aukude arv ning valdavaks juhtivusmehhanismiks on just elektronjuhtivus. Enamus-laengukandjateks on elektronid. Aukjuhtivuse osakaal on väiksem.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale