Vesiniku aatomi spekter

Bohri aatomimudeli peamiseks katseliseks aluseks on vesiniku aatomi kiirgusspektri joonte paik­nemine seeriatena. Vesiniku aatomi kiirgusspektri nähtav osa vastab niinimetatud Balmeri seeriale.

vesiniku kiirgusspekter

Vesiniku aatomi spektri Balmeri seeria.

Vesiniku spektrijooned jaotuvad sageduse järgi rühmadesse. Iga rühma piires paremalt vasakule liikudes kiiratava elektromagnetkiirguse sagedus suureneb. Jooned koonduvad üksteisele järjest lähemale, kuni lõpuks ei ole enam eristatavad.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale