Radioaktiivse preparaadi aktiivsus

Radioaktiivse preparaadi aktiivsus on suurus, mis iseloomustab tuumade radioaktiivse lagunemise kiirust aines. See on võrdne ühes ajaühikus lagunevate tuumade arvuga (antud ainekoguses).

SI-süsteemis on aktiivsuse ühik bekkerell (1 Bq). Preparaadi aktiivsus on üks bekkerell, kui ühes sekundis toimub üks radio­aktiivne lagunemine. Kuna see on äärmiselt väike mõõtühik, siis praktikas kasutatakse enam muid ühikuid.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale