Elektroni orbiidi raadius ja Bohri raadius

Bohri raadius

Vesiniku (H) aatomi Bohri mudelis on elektroni raadius kvanditud: see ei saa olla suvaline, vaid üksnes teatud kindlate väärtustega, mis on määratud täisarvudega. Elektroni vähim võimalik raadius H aatomis kannab Bohri raadiuse nime. Vesiniku tuumas ei saa seega elektron olla tuumale lähemal kui Bohri raadiusega võrdsel kaugusel.

Mida lähemal on elektron tuumale, seda väiksema energiaga on elektroni (ja aatomi) olek. Vähima võimaliku energiaga olekut nimetatakse põhiolekuks. Seega võib öelda ka nii, et Bohri raadius on vesiniku elektroni orbiidi raadius põhiolekus.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale