Elektron

Elektron on negatiivselt laetud osake aatomis, mis võib eksisteerida ka iseseisvalt, väljaspool aatomit.

Elektroni laeng on –e, kus e on elementaarlaeng (e = 1,6 . 10-19 C).

Elektroni seisumass on 9,11 . 10-31 kg. Kui kehad, sealhulgas mikroosakesed nagu elektron hakkavad liikuma valguse kiirusega võrreldavail kiirustel, siis nende mass suureneb. Seetõttu kõneldaksegi seisumassist. Tavakehad nii suurte kiirustega ei liigu, mistõttu nende puhul võib tihti massi sõltuvuse kiirusest unustada. Kuid mikroosakesed saavutavad kiirendites ülisuuri kiirusi, kus nende mass tuntavalt muutub.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale