Amplituud

Võnkeamplituud on võnkumist iseloomustav suurus: see on suurim kaugus tasakaaluasendist ehk maksimaalne hälve. Tavaliselt tähistatakse seda x subscript 0, vahel ka A. Amplituudi loetakse alati positiivseks suuruseks.

amplituud

Amplituud on maksimaalne hälve tasakaaluasendist.

Võnkumisi iseloomustavais võrrandites esineb amplituud enamasti siinus- või koosinusliikme ees. Näiteks harmoonilist võnkumist iseloomustab võrrand kujul . Siin x left parenthesis t right parenthesis on võnkuva osakese koordinaat ajahetkel t.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale